Artojų konkursas Veisiejuose

J. Bansevičius aria artojų konkurse.

Punsko krašto ūkininkas Juozas Bansevičius iš Valinčių kaimo dalyvavo Veisiejuose artojų konkurse, kuris vyko š. m. liepos pabaigoje, ir laimėjo 6 vietą.
Punsko valsčius tampriai bendrauja su Veisiejų savivaldybe, tad nenuostabu, kad į konkursą buvo pakviestas ir mūsų krašto ūkininkų atstovas.
_ Konkurse dalyvauti man pasiūlė Jonas Vaičiulis, _ sako J. Bansevičius, _ kadangi esu vienas iš didesnių mūsų krašto arklių augintojas. Punsko valsčius parūpino transportą, nemokamai nuvežė aklius ir plūgą. Artojų konkurse dalyvavo keliolika Veisiejų apylinkės žemdirbių, buvo keli ūkininkai iš Lentvario ir Lazdijų. Mane labai maloniai priėmė, sutiko gausiais aplodismentais. Vietoje susipažinau su konkurso taisyklėmis. Negalima buvo vesti arklių, buvo vertinamas vagos tiesumas ir jos gylis. Kiekvienas burtų keliu gavo žemės plotą, kurį per valandą turėjo užarti. Artojus vertino komisija, kurioje buvo keli Lietuvos žemės ūkio ministerijos valdininkai. Pagrindinis prizas atiteko Veisiejų ūkininkui. Man paskirta 6 vieta. Gavau radijo imtuvą ir kitų suvenyrų, šeimininkai pavaišino duona, gėrimais.

J. Bansevičiui pasisekė neblogai, nors jo arkliai nebuvo prie plūgo pripratę, o artojas 30 metų rankose plūgo neturėjęs. Svarbiausia, reikėjo žiūrėti, kad arkliai laikytųsi vagos. J. Bansevičius pasakoja, kad visų Lietuvos artojų plūgai net blizgėjo, o arkliai vaikščiojo vagose kaip žvakės. Nenuostabu, nes Lietuvoje ne vienas ūkininkas arkliais sodina bulves, užaria mažesnius žemės sklypus.

_ Šeimos beveik neliko, _ sako artojų konkurso 6 vietos prizininkas. Vaikai Kanadoje. Žemę apsėjau žole. Laikau arklius ir kelis raguočius. Šiuo metu pelninga auginti arklius. Už 1 kilogramą arklienos gali gauti net 7 zlotus. Dažniausia parduodu 6 mėn. eržiliukus. Arklius mylėjau nuo pat vaikystės. Dabar laikau dvi geras veislines kumeles. Ūkis nedidelis _ 15 ha. Europos Sąjunga esu patenkintas. Tikrai nėra blogiau.

Sigitas Birgelis